ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացողհողամասերիվարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 18-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

 

Լոտ 1. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քհողամաս հասցեում գտնվող, 11.8885 հա մակերեսով, 06-007-0750-0003 կադաստրային ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով, գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար:

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 119000 /մեկ հարյուր տասնինը հազար/ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վիրահայոց  մայրուղի հողամաս հասցեում գտնվող, 9.09924 հա մակերեսով, 06-007-0750-0004 կադաստրային ծածկագրով, գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար։

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 91000 /իննսունմեկ հազար/ ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Մրցույթներն անցկացվում են բաց, մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած անձ։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին մրցույթի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Մրցույթի մասնակիցներն մրցույթի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն մրցույթի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է պայմանագրի պարտավորությունների կատարման հաշվում: Մրցույթի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և մրցույթի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 12-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի - ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

' /> ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացողհողամասերիվարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 18-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

 

Լոտ 1. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քհողամաս հասցեում գտնվող, 11.8885 հա մակերեսով, 06-007-0750-0003 կադաստրային ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով, գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար:

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 119000 /մեկ հարյուր տասնինը հազար/ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վիրահայոց  մայրուղի հողամաս հասցեում գտնվող, 9.09924 հա մակերեսով, 06-007-0750-0004 կադաստրային ծածկագրով, գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար։

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 91000 /իննսունմեկ հազար/ ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Մրցույթներն անցկացվում են բաց, մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած անձ։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին մրցույթի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Մրցույթի մասնակիցներն մրցույթի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն մրցույթի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է պայմանագրի պարտավորությունների կատարման հաշվում: Մրցույթի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և մրցույթի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 12-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի - ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

' />
Այսօր: Հինգշաբթի, 18 Հուլիսի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 21
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 16 - Օգոստոս 1
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 12 - 29
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 12 - 29
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
2024,Հունիս 14 - Հուլիս 18
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ
2024,Հունիս 14 - Հուլիս 23
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
2023,Մարտ 15 - 2026,Հունվար 31

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Ռաֆայել Սիմոնյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
14/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
18/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացողհողամասերիվարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 18-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

 

Լոտ 1. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քհողամաս հասցեում գտնվող, 11.8885 հա մակերեսով, 06-007-0750-0003 կադաստրային ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով, գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար:

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 119000 /մեկ հարյուր տասնինը հազար/ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վիրահայոց  մայրուղի հողամաս հասցեում գտնվող, 9.09924 հա մակերեսով, 06-007-0750-0004 կադաստրային ծածկագրով, գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, արոտավայր գործառնական նշանակության հողամաս՝ 25 տարի ժամկետով գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար։

1.     Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.    Տարեկան վճարի մեկնարկային  գինը կազմում 91000 /իննսունմեկ հազար/ ՀՀ դրամ:

3.    Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:

4.    Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան։

6.   Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Մրցույթներն անցկացվում են բաց, մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած անձ։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին մրցույթի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Մրցույթի մասնակիցներն մրցույթի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն մրցույթի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է պայմանագրի պարտավորությունների կատարման հաշվում: Մրցույթի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և մրցույթի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 12-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի - ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

Բոլորը
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
13.05.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
03.03.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 2021թ, հաշվետվություն
25.02.2022թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
25.11.2021թ. Ստեփանավան համայնքի նորընտիր ավագանու
02.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.08.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 09.07.2020թ. ավագանու արտահերթ նիստ
 26.06.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.04.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 20 02 2020թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվ
04.02.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
23.12.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
11.10.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
27.09.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
30.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
26.06.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12.04.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավանի համայնքապետի 2018թ հաշվետվություն
26.02.2019թ.Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
25.01.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09. 01. 2019 թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12. 11. 2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
15.10.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագնու նիստ
27.08.2018թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
31.07.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
23.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.07.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
02.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
30.05.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
13.04.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27․03․2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27.02.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.01.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner