Ստեփանավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11303 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002551013065000Միանվագ  Ընտրել
11307 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  10000Եռամսյակայինմինչև 26քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11304 Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում, խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90025510129860000Տարեկան60000 Ընտրել
11312 Ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, բացառությամբ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների (բացառությամբ Երևան քաղաքի) 9002551013971500Ամսական1500 Ընտրել
11314 Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների, միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90025500133210000Տարեկան  Ընտրել
11306 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի՛ որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար 90025500014450000Տարեկան  Ընտրել
11310 Համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 90025500015110000Եռամսյակային10000 Ընտրել
11319 Քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի)ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար 900255001365375000Տարեկան500000 Ընտրել
11325 Առևտրի օբյեկտների համար 90025500287650000Տարեկան50000 Ընտրել
11308 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  13000Եռամսյակային 26-50քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11305 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  25000Եռամսյակային100-200 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11302 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  45000Եռամսյակային200 - 500 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11300 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, 9002551012496500Եռամսյակայինմինչև 26 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11326 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 9002551012497000Եռամսյակայինմինչև 26քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11327 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  3500Եռամսյակայինմինչև 26քմ ընդհանուր մակերեսով Արմանիս, Ուրասար,Կաթնաղբյուր Ընտրել
11328 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  13000Եռամսյակային 26-50քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11329 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  20000Եռամսյակային50-100 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11330 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  25000Եռամսյակային100-200 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11331 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  45000Եռամսյակային200 - 500 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11332 Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար  100000Եռամսյակային 500 քմ և ավել ընդհանուր մակերեսով Ընտրել
11311 Համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 90025500015120000Եռամսյակային20000 Ընտրել
11318 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 90025510124920000Եռամսյակային մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերեսով Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ