ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերիդասական աճուրդ վաճառք, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 23-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

         Լոտ 1.  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քՄ. Սարյանփողոց թիվ 2 հասցեում գտնվող, 0.28256հա մակերեսով, 06-007-0130-0008կադաստրային ծածկագրովբնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

1.   Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.  Մեկնարկային  գինը կազմում 4238400 /չորս միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ:

3.  Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:

4.  Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.  Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

6.  Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան:

7.  Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քԵրիտասարդականփողոց թիվ 46 հասցեում գտնվող, 0.06108հա մակերեսով, 06-007-0342-0004կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում 2443200 /երկու միլիոն չորս հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:
 5. Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:
 6. Հողամասին կից անցնում է 10կվ գործող «Քաղաք 3» օդային գիծը։ Տվյալ հատվածում պաիսպ, շենք շինություն, ծառատունկ անթույլատրելի է։ Այլ հաղորդակցուղիներ չկան։
 7. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 3  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վ. Համբարձումյանփողոց թիվ 5 հասցեում գտնվող, 0.04749 հա մակերեսով, 06-007-0130-0010  կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում է 712500 /յոթ հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

 1. Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան ։
 2. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Աճուրդը անցկացվում է բաց։ Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին աճուրդի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Աճուրդի մասնակիցներն աճուրդի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն աճուրդի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է վաճառքի գնի մեջ: Աճուրդի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և աճուրդի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 17-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի-ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

' /> ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերիդասական աճուրդ վաճառք, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 23-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

         Լոտ 1.  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քՄ. Սարյանփողոց թիվ 2 հասցեում գտնվող, 0.28256հա մակերեսով, 06-007-0130-0008կադաստրային ծածկագրովբնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

1.   Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.  Մեկնարկային  գինը կազմում 4238400 /չորս միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ:

3.  Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:

4.  Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.  Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

6.  Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան:

7.  Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քԵրիտասարդականփողոց թիվ 46 հասցեում գտնվող, 0.06108հա մակերեսով, 06-007-0342-0004կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում 2443200 /երկու միլիոն չորս հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:
 5. Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:
 6. Հողամասին կից անցնում է 10կվ գործող «Քաղաք 3» օդային գիծը։ Տվյալ հատվածում պաիսպ, շենք շինություն, ծառատունկ անթույլատրելի է։ Այլ հաղորդակցուղիներ չկան։
 7. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 3  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վ. Համբարձումյանփողոց թիվ 5 հասցեում գտնվող, 0.04749 հա մակերեսով, 06-007-0130-0010  կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում է 712500 /յոթ հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

 1. Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան ։
 2. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Աճուրդը անցկացվում է բաց։ Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին աճուրդի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Աճուրդի մասնակիցներն աճուրդի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն աճուրդի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է վաճառքի գնի մեջ: Աճուրդի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և աճուրդի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 17-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի-ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

' />
Այսօր: Երկուշաբթի, 15 Հուլիսի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 12 - 29
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 12 - 29
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
2024,Հուլիս 9 - 24
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
2024,Հունիս 14 - Հուլիս 18
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ
2024,Հունիս 14 - Հուլիս 23
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
2023,Մարտ 15 - 2026,Հունվար 31

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Ռաֆայել Սիմոնյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
14/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
23/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերիդասական աճուրդ վաճառք, որը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 23-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում (հասցե՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ. 1, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ):

         Լոտ 1.  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քՄ. Սարյանփողոց թիվ 2 հասցեում գտնվող, 0.28256հա մակերեսով, 06-007-0130-0008կադաստրային ծածկագրովբնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

1.   Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:

2.  Մեկնարկային  գինը կազմում 4238400 /չորս միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամ:

3.  Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:

4.  Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5%-ը:

5.  Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

6.  Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան:

7.  Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 2. մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան քԵրիտասարդականփողոց թիվ 46 հասցեում գտնվող, 0.06108հա մակերեսով, 06-007-0342-0004կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում 2443200 /երկու միլիոն չորս հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:
 5. Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:
 6. Հողամասին կից անցնում է 10կվ գործող «Քաղաք 3» օդային գիծը։ Տվյալ հատվածում պաիսպ, շենք շինություն, ծառատունկ անթույլատրելի է։ Այլ հաղորդակցուղիներ չկան։
 7. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Լոտ 3  մարզ Լոռի, համայնք Ստեփանավան Ստեփանավան ք Վ. Համբարձումյանփողոց թիվ 5 հասցեում գտնվող, 0.04749 հա մակերեսով, 06-007-0130-0010  կադաստրային ծածկագրով, բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս՝ բնակելի տուն կառուցելու համար:

 1. Մասնակցության վճար 5000 ՀՀ դրամ:
 2. Մեկնարկային  գինը կազմում է 712500 /յոթ հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ:
 3. Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 50%-ը:
 4. Քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի  5%-ը:

5.    Կառույցի հարկայնությունը մեկից-երկու  հարկանի, կառուցապատման տոկոսը՝ մինչև 60%:

 1. Հողամասում առկա հաղորդակցուղիներ չկան ։
 2. Տվյալ հողամասի նկատմամբ սահմանափակումներ /ներառյալ սերվիտուտներ/ առկա չեն։

Աճուրդը անցկացվում է բաց։ Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, անձը հաստատող փաստաթուղթ և Ստեփանավանի համայնքապետարանի 900255001688 հաշվարկային հաշվին աճուրդի մասնակցության վճարի՝ 5000 ՀՀ դրամի վճարման անդորրագիր։ Աճուրդի մասնակիցներն աճուրդի անցկացման օրը մուծում են նախավճար՝ տվյալ հողամասի մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով: Եթե մասնակիցն աճուրդի արդյունքներով չի հաղթել, նախավճարն անմիջապես վերադարձվում է նրան: Եթե մասնակիցը հաղթել է, ապա նախավճարի գումարը ներառվում է վաճառքի գնի մեջ: Աճուրդի դրված հողամասի նվազագույն քայլի չափը հաշվարկվում է մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով: Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Հայտ ներկայացնելու և աճուրդի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ., շ.1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2024 թվականի հուլիսի 17-ը Ստեփանավանի համայնքապետարանում յուրաքանչյուր երկուշաբթի-ուբաթ օրերին՝ ժամը 9:00-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում (բացառությամբ 13:00 - 14:00 ընկած ժամանակահատվածի)։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար`

հեռ.` (0256) 2 22 33,

էլ.փոստ` stepanavan.hamaynqapetaran@gmail.com

Կայք՝  www.stepanavan.am

 Ստեփանավանի  համայնքապետարան

Բոլորը
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
13.05.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
03.03.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 2021թ, հաշվետվություն
25.02.2022թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
25.11.2021թ. Ստեփանավան համայնքի նորընտիր ավագանու
02.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.08.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 09.07.2020թ. ավագանու արտահերթ նիստ
 26.06.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.04.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 20 02 2020թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվ
04.02.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
23.12.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
11.10.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
27.09.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
30.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
26.06.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12.04.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավանի համայնքապետի 2018թ հաշվետվություն
26.02.2019թ.Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
25.01.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09. 01. 2019 թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12. 11. 2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
15.10.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագնու նիստ
27.08.2018թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
31.07.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
23.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.07.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
02.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
30.05.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
13.04.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27․03․2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27.02.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.01.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner