Այսօր: Շաբաթ, 13 Ապրիլի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 8
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշումներ N 119-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌԻԻ ՄԱՐԶԻ Ստեփանավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռիի մարզի Ստեփանավան համայնք
ՀՀ Լոռիի մարզ, ք. Ստեփանավան, +374 256 2 22 33, 2 21 24, stepanavan.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

05 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 119-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒԵՋՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օերնքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը Ստեփանավան համայնքի ավագանին որոշում է`

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 09-Ն որոշմամբ հաստատված Ստեփանավան համայնքի 2022 թվականի բյուջեում կատարված  հետևյալ փոփոխությունները.

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեիեկամուտներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.  Նվիր,ժառանգ. իրավ-ովֆիզ. անձ. ևկազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիսենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցածգույքի (հիմն. միջ.կամոչնյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-իցևդրամ. միջ-իցկապ. ծախս. ֆին. համարհամ.բյուջեստ. մուտքեր` տրամ. ներքինաղբյուր-ից եկամտատեսակը պակասեցնել   40702.08 հազ.դրամով և սահմանել  9676.5հազ.դրամ

2. Նվիր,ժառանգ. իրավ-ովֆիզ. անձ. ևկազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիսենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցածգույքի (հիմն. միջ.կամոչնյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-իցևդրամ. միջ-իցկապ. ծախս. ֆին. համարհամ.բյուջեստ. մուտքեր` տրամ. արտաքինաղբյուր-ից եկամտատեսակը  ավելացնել 43666.71հազ.դրամով և  սահմանել 114182.65հազ. դրամ

3.Համայնքիբյուջեմուտքագրվողարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` կապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակով, ստացվածմիջազգայինկազմակերպություններից պակասեցնել 2964.63հազ.դրամով և սահմանել 45675.61հազ.դրամ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեիծախսերում  կատարել հետևյալ փոփոխությունները

1.   Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում» ծրագրինախահաշվի (բաժին 1 խումբ 1 դաս 1)

     հոդված «4222-Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր» պակասեցնել  140.0       հազ.դրամով՝ սահմանելով 2204.06 հազ.դրամ

2.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (ՔԿԱԳ)» ծրագրինախահաշվի (բաժին 1 խումբ 3 դաս 3)

    հոդված 4111 – «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» ծախսերըավելացնել  ընդամենը 140.0հազ.  դրամով, սահմանել  2650.0 հազ. դրամ

3.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ» ծրագրի նախահաշվի (բաժին 1 խումբ 3 դաս 3)

   Հոդված «4232- համակարգչային ծառայություններ»  հոդվածը պակասեցնել 50.0հազ.դրամով և սահմանել 410.0հազ.դրամ

4.  Ստեփանավան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ,արհմիություններ» ծրագրի նածահաշվի (բաժին 8 խումբ 4 դաս 2)

   Հոդված 4819- «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» պակասեցնել 300.0 հազ.դրամով,սահմանել 50.0հազ.դրամ

Հոդված 4267- «Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր»  ավելացնել  և սահմանել 280.0հազ.դրամ

Հոդված 4269 - «Հատուկ նպատակային այլ նյութեր»  ավելացնել  և սահմանել 20.0հազ.դրամ

5.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեում ավելացնել նախահաշիվ «Նավթամթերք և բնական գազ» ծրագրով (բաժին 04 խումբ 3 դաս 1)  

    . հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր»՝ ավելացնել  և   սահմանել 4500.0         հազ. դրամ

6.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ճանապարհային տրանսպորտ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 04 խումբ 5 դաս 1)  հոդված «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ՝  պակասեցնել 23058.36 հազ.դրամով, սահմանել 460691.699 հազ. դրամ

     . հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր»՝ պակասեցնել 320.0  հազ. դրամով,       սահմանել  12408.116  հազ. դրամ                   

7.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Բնակարանային շինարարություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 06 խումբ 1 դաս 1)

  հոդված «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»՝   ծախսերըավելացնել  9167.36 հազ.  դրամով, սահմանել 229278.723 հազ. դրամ

  . հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը ավելացնել     2700.0 հազ. դրամով, սահմանել 11368.56  հազ.  դրամ:

8.  Ստեփանավան համայնքի 2022թվականի բյուջեի «Հանգստի և սպորտի ծառայություններ» ծրագրի նախահաշվի ( բաժին 08 խումբ 1 դաս 1)

   «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել 1120.0 հազ.դրամով, սահմանել 224376.32 հազ.դրամ:

   հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 2600.0հազ. դրամով, սահմանել 7496.528 հազ.  դրամ:

9.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի  «Գրադարաններ» ծրագրինախահաշվի

   (բաժին 08 խումբ 2 դաս 1)

«5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել 1000.0  հազ.դրամով և  սահմանել    97774.725 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել     530.0 հազ. դրամով, սահմանել 1993.04  հազ.  դրամ:

  հոդված «4241-մասնագիտական ծառայություններ»  ծախսային հոդվածը ավելացնել և սահմանել  50.0հազ.դրամ

10.                Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Մշակույթի տներ,ակումբներ,կենտրոններ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 08 խումբ 2 դաս 3) 5

«5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել   6701.0 հազ.դրամով և սահմանել 58600.0 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել     1200.0 հազ. դրամով, սահմանել 3527.4  հազ.  դրամ:

11.Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի  բյուջեի «Նախադպրոցկան կրթություն»  ծրագրինախահաշվի (բաժին 09 խումբ 1 դաս 1)

     «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը ավելացնել 1620.0 հազ.դրամով և սահմանել 103274.72 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել  600.0 հազ. դրամով, սահմանել 2856.432  հազ.  դրամ:

Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Արտադպրոցական դաստիարակություն»  ծրագրինախահաշվի (բաժին 09 խումբ 5 դաս 1) Մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը ավելացնել 1500.0 հազ.դրամով և սահմանել 4000.0 հազ.դրամ:


Կողմ -17

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՀՐԱՀԱՏ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՆՈՒՇ

ԳԱԳԻՆՅԱՆ ԱՏՈՄ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՆՈ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԼԻԱ

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐԵՎԻԿ

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՂՈՒՆԻԿ

ՊԱՊՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

ՊԱՊՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

ՋՈՒԼՀԱԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner