Այսօր: Կիրակի, 14 Հուլիսի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 4
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 119-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

Զեկ. ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԼԱՉՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Ստեփանավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒԵՋՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օերնքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը Ստեփանավան համայնքի ավագանին որոշում է`

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 09-Ն որոշմամբ հաստատված Ստեփանավան համայնքի 2022 թվականի բյուջեում կատարված  հետևյալ փոփոխությունները.

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեիեկամուտներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.  Նվիր,ժառանգ. իրավ-ովֆիզ. անձ. ևկազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիսենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցածգույքի (հիմն. միջ.կամոչնյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-իցևդրամ. միջ-իցկապ. ծախս. ֆին. համարհամ.բյուջեստ. մուտքեր` տրամ. ներքինաղբյուր-ից եկամտատեսակը պակասեցնել   40702.08 հազ.դրամով և սահմանել  9676.5հազ.դրամ

2. Նվիր,ժառանգ. իրավ-ովֆիզ. անձ. ևկազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիսենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցածգույքի (հիմն. միջ.կամոչնյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-իցևդրամ. միջ-իցկապ. ծախս. ֆին. համարհամ.բյուջեստ. մուտքեր` տրամ. արտաքինաղբյուր-ից եկամտատեսակը  ավելացնել 43666.71հազ.դրամով և  սահմանել 114182.65հազ. դրամ

3.Համայնքիբյուջեմուտքագրվողարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` կապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակով, ստացվածմիջազգայինկազմակերպություններից պակասեցնել 2964.63հազ.դրամով և սահմանել 45675.61հազ.դրամ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեիծախսերում  կատարել հետևյալ փոփոխությունները

1.   Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում» ծրագրինախահաշվի (բաժին 1 խումբ 1 դաս 1)

     հոդված «4222-Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր» պակասեցնել  140.0       հազ.դրամով՝ սահմանելով 2204.06 հազ.դրամ

2.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (ՔԿԱԳ)» ծրագրինախահաշվի (բաժին 1 խումբ 3 դաս 3)

    հոդված 4111 – «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» ծախսերըավելացնել  ընդամենը 140.0հազ.  դրամով, սահմանել  2650.0 հազ. դրամ

3.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ» ծրագրի նախահաշվի (բաժին 1 խումբ 3 դաս 3)

   Հոդված «4232- համակարգչային ծառայություններ»  հոդվածը պակասեցնել 50.0հազ.դրամով և սահմանել 410.0հազ.դրամ

4.  Ստեփանավան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ,արհմիություններ» ծրագրի նածահաշվի (բաժին 8 խումբ 4 դաս 2)

   Հոդված 4819- «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» պակասեցնել 300.0 հազ.դրամով,սահմանել 50.0հազ.դրամ

Հոդված 4267- «Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր»  ավելացնել  և սահմանել 280.0հազ.դրամ

Հոդված 4269 - «Հատուկ նպատակային այլ նյութեր»  ավելացնել  և սահմանել 20.0հազ.դրամ

5.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեում ավելացնել նախահաշիվ «Նավթամթերք և բնական գազ» ծրագրով (բաժին 04 խումբ 3 դաս 1)  

    . հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր»՝ ավելացնել  և   սահմանել 4500.0         հազ. դրամ

6.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Ճանապարհային տրանսպորտ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 04 խումբ 5 դաս 1)  հոդված «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ՝  պակասեցնել 23058.36 հազ.դրամով, սահմանել 460691.699 հազ. դրամ

     . հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր»՝ պակասեցնել 320.0  հազ. դրամով,       սահմանել  12408.116  հազ. դրամ                   

7.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Բնակարանային շինարարություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 06 խումբ 1 դաս 1)

  հոդված «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»՝   ծախսերըավելացնել  9167.36 հազ.  դրամով, սահմանել 229278.723 հազ. դրամ

  . հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը ավելացնել     2700.0 հազ. դրամով, սահմանել 11368.56  հազ.  դրամ:

8.  Ստեփանավան համայնքի 2022թվականի բյուջեի «Հանգստի և սպորտի ծառայություններ» ծրագրի նախահաշվի ( բաժին 08 խումբ 1 դաս 1)

   «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել 1120.0 հազ.դրամով, սահմանել 224376.32 հազ.դրամ:

   հոդված«5134  – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 2600.0հազ. դրամով, սահմանել 7496.528 հազ.  դրամ:

9.  Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի  «Գրադարաններ» ծրագրինախահաշվի

   (բաժին 08 խումբ 2 դաս 1)

«5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել 1000.0  հազ.դրամով և  սահմանել    97774.725 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել     530.0 հազ. դրամով, սահմանել 1993.04  հազ.  դրամ:

  հոդված «4241-մասնագիտական ծառայություններ»  ծախսային հոդվածը ավելացնել և սահմանել  50.0հազ.դրամ

10.                Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Մշակույթի տներ,ակումբներ,կենտրոններ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 08 խումբ 2 դաս 3) 5

«5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը  ավելացնել   6701.0 հազ.դրամով և սահմանել 58600.0 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել     1200.0 հազ. դրամով, սահմանել 3527.4  հազ.  դրամ:

11.Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի  բյուջեի «Նախադպրոցկան կրթություն»  ծրագրինախահաշվի (բաժին 09 խումբ 1 դաս 1)

     «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը ավելացնել 1620.0 հազ.դրամով և սահմանել 103274.72 հազ.դրամ

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել  600.0 հազ. դրամով, սահմանել 2856.432  հազ.  դրամ:

Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականի բյուջեի «Արտադպրոցական դաստիարակություն»  ծրագրինախահաշվի (բաժին 09 խումբ 5 դաս 1) Մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի «5113- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» ծախսային  հոդվածը ավելացնել 1500.0 հազ.դրամով և սահմանել 4000.0 հազ.դրամ:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                       
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԼԱՉՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)



© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner