Այսօր: Հինգշաբթի, 18 Հուլիսի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 20
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 124-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

Զեկ. ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Ստեփանավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2023 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օերնքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Ստեփանավան համայնքի ավագանին որոշում է`

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 129-Ն որոշմամբ հաստատված Ստեփանավան համայնքի 2023 թվականի բյուջեում կատարել  հետևյալ փոփոխությունները.

1.     «Համայնքիվարչականտարածքումինքնակամկառուցվածշենքերի, շինությունների օրինականացմանհամարվճարներ» եկամուտները պակասեցնել 15000.0 հազ. դրամով, սահմանել 12000.0 հազ. դրամ:

2.    «Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար» եկամուտներն պակասեցնել 5821.6 հազ. դրամով, սահմանել 46178.4 հազ. դրամ:

3.    «Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ» եկամուտներն պակասեցնել 10684.455 հազ. դրամով, սահմանել  29382.034 հազ. դրամ

4.    «Այլ դոտացիաներ» եկամտատեսակը սահմանել 249.856 հազ.դրամ

5.    Վարչական բյուջեից հատկացումը ֆոնդային բյուջե ավելացնել 35991.0.0 հազ.դրամով և սահմանել 104183.229 հազ.դրամ:

6.   Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի իրականացման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից եկամունտները պակասեցնել 49897.0 հազ. դրամ սահմանել 443714.208  հազ.դրամ:

1.   Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում» ծրագրինախահաշվում (բաժին 1 խումբ 1 դաս 1)    

հոդված«4212-էներգետիկծառայություններ» պակասեցնել 300.0 հազ. դրամով, սահմանել 6558.5552 հազ. դրամ

հոդված«4213-կոմունալծառայություններ» պակասեցնել 200.0 հազ.դրամով, սահմանել 507.34 հազ.դրամ

. հոդված«4221 – ներքին  գործուղումների գծով »  ծախսերը ավելացնել 200.0 հազ. դրամով

Սահմանել 900.0 հազ.դրամ

. հոդված«4222 – արտասահմանյան գործուղումների գծով »  ծախսերը պակասեցնել  2444.0 հազ. դրամով

. հոդված«4232 – համակարգչային ծառայություններ»  ավելացնել 300.0 հազ.  դրամով, սահմանել 2686.0 հազ. դրամ,

հոդված «4237 – Ներկայացուցչական ծախսեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 2000.0 հազ. դրամով, սահմանել 1500.0 հազ.  դրամ:

հոդված «4239 – Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 80.0 հազ. դրամով,

հոդված «4241 – Մասնագիտական ծառայություններ» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 340.0 հազ. դրամով, սահմանել 1485.466 հազ.  դրամ:

     . հոդված«4269 – հատուկ նպատակային նյութեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 500.0   հազ.  դրամով , սահմանել 2490.0 հազ.դրամ:                         

. հոդված«5113 – շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»ծախսային հոդվածը  պակասեցնել 950.0 հազ. դրամով, սահմանել 600.0 հազ. դրամ,

.հոդված «5121 – տրանսպորտային սարքավորումներ»ծախսային հոդվածը պակասեցնել 1680.0 հազ.դրամով, սահմանել 16320.0 հազ. դրամ:

. հոդված«5122 –Վարչական սարքավորումներ »ծախսային հոդվածըպակասեցնել 2500.0 հազ. դրամով, սահմանել 3000.0 հազ. դրամ,

2.     Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)» ծրագրինախահաշվի (բաժին 1 խումբ 6 դաս 1)

     . հոդված «4241 – Մասնագիտական ծառայություններ» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 2527.0 հազ. դրամով, սահմանել 2370.0 հազ.  դրամ:

. հոդված«4269 – հատուկ նպատակային նյութեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 1068.0   հազ.  դրամով:                         

.հոդված «4637– ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին» ծախսայինհոդվածըպակասեցնել 1715.0 հազ. դրամով, սահմանել 57673.0 հազ. դրամ,

. հոդված«5129 – այլ մեքենաներ և սարքավորումներ»  ծախսային հոդվածըպակասեցնել 50.0 հազ. դրամով, և սահմանել 350.0 հազ. դրամ:

3.    Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Ճանապարհայինտրանսպորտ» ծրագրինախահաշվում (բաժին 4 խումբ 5 դաս 1)

.հոդված «4637– ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 5600.0 հազ. դրամով, սահմանել 21865.0 հազ. դրամ:

4.    Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Աղբահանում» ծրագրինախահաշվի (բաժին 5 խումբ 1 դաս 1)

.«4637-ընթացիկդրամաշնորհներպետականևհամայնքներիոչառևտրայինկազմակերպություններին» ծախսայինհոդվածը  պակասեցնել 1100.0 հազ.  դրամով, սահմանել 64624.6 հազ. դրամ:

. հոդված«5129 – այլ մեքենաներ և սարքավորումներ»  ծախսային հոդվածըպակասեցնել 4580.0 հազ. դրամով, և սահմանել 420.0 հազ. դրամ:

5.    Ստեփանավան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի «Ջրամատակարարում»  ծրագրի նախահաշվի (բաժին 06 խումբ 3 դաս 1)

     . հոդված «4241 – Մասնագիտական ծառայություններ» ծախսային հոդվածը սահմանել 900.0 հազ. դրամ:

. հոդված«5134 – նախագծահետազոտական ծախսեր» ծախսայինհոդվածը  պակասեցնել 6410.0 հազ. դրամ և սահմանել 8440.0 հազ. դրամ:

6.   Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 5 խումբ 6 դաս 1)

.«4637-ընթացիկդրամաշնորհներպետականևհամայնքներիոչառևտրայինկազմակերպություններին» ծախսայինհոդվածը  պակասեցնել 700.0 հազ.  դրամով, սահմանել 6701.8 հազ. դրամ:

. հոդված«5131 – Աճեցվող ակտիվներ» ծախսայինհոդվածը  պակասեցնել 9000.0 հազ. դրամով և սահմանել 1000.0 հազ. դրամ :

7.    Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Բնակարանային շինարարություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 6 խումբ 1 դաս 1)

. հոդված «4637-ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական ևհամայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին» պակասեցնել 4400.0 հազ. դրամով,  սահմանել 7670.0 հազ. դրամ:

8.   Ստեփանավանհամայնքի 2022 թվականիբյուջեի «Փողոցների լուսավորում» ծրագրինախահաշվի (բաժին 6 խումբ 4 դաս 1 

.հոդված«4212-էներգետիկծառայություններ» պակասեցնել 300.0 հազ. դրամով, սահմանել 10216.0. հազ. դրամ

     . հոդված«4269 – հատուկ նպատակային նյութեր» ծախսային հոդվածը պակասեցնել 428.2   հազ.  դրամով                          

  .հոդված «4637– ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային    կազմակերպություններին» ծախսայինհոդվածը  պակասեցնել 1485.0 հազ. դրամով, սահմանել  9007.0 հազ. դրամ:

9.    Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Հանգստի և սպորտի ծառայություններ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 8 խումբ 1 դաս 1)

.հոդված«5113 – շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»ծախսերը ավելացնել  12184.0 հազ. դրամով,  սահմանել 518303.5  հազ. դրամ,

. հոդված«5129 – այլ մեքենաներ և սարքավորումներ»  ծախսային հոդվածըպակասեցնել 920.0 հազ. դրամով:

10.Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ» ծրագրինախահաշվի (բաժին 8 խումբ 2 դաս 3)

  .հոդված «4637–ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային    կազմակերպություններին» ծախսային հոդվածը  պակասեցնել 1000.0 հազ. դրամով, սահմանել  19041.6 հազ. դրամ,

Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականի բյուջեի « Հեռուստառադիոհաղորդումներ»  ծրագրի նախահաշվի (բաժին 08 խումբ 3 դաս 1)

հոդված «4234-Տեղեկատվական ծառայություններ»՝ ավելացնել 40.0 հազ.դրամով՝ սահմանել

990 .0 հազ.դրամ:

11.   Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Նախադպրոցական կրթություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 9 խումբ 1 դաս 1)

.հոդված «4637–ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային    կազմակերպություններին» ծախսային հոդվածը  պակասեցնել 1500.0 հազ. դրամով, սահմանել  130066.4.0 հազ. դրամ,

12.  Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Արտադպրոցականդաստիարակություն» ծրագրինախահաշվի (բաժին 9 խումբ 5 դաս 1).

.հոդված «4637-ընթացիկդրամաշնորհներպետականևհամայնքներիոչառևտրայինկազմակերպություններին» ծախսայինհոդվածը պակասեցնել  5000.0 հազ.  դրամով, սահմանել 74124.0 հազ.դրամ:

13.  Ստեփանավանհամայնքի 2023 թվականիբյուջեի «Համայնքների պահուստային ֆոնդ» ծրագրինախահաշվի (բաժին11 խումբ 1 դաս 2).

  .հոդված «4891-պահուստային միջոցներ» ծախսայինհոդվածը պակասեցնել  36000.0

   հազ.  դրամով, սահմանել 453.6 հազ.դրամ:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                       
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷԼՄԻՐԱ ՌԵՎԱԶՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner